Πολιτιστική Κληρονομιά

Προκαταρκτική μελέτη εφαρμογής για την ανίχνευση του αυθεντικού διακόσμου της φατνωματικής οροφής της πρόστασης των καρυάτιδων του Ερεχθείου

Εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων για τη διερεύνηση των υλικών και της τεχνικής κατασκευής ψηφιδωτών και τοιχογραφιών στον θόλο της Ροτόντας Θεσσαλονίκης

Measuring the Protective Role of Clay-Based Renders in Adobe Masonry Using Thermal Imaging and Ultrasonic Velocity Imaging

A Comparative study of Cypriote Wall Paintings from the Christ Antiphonitis’s Monastery: Disclosure of two Artists

Material mapping multispectral images acquired using Ultrasound (acoustic) Microscopy and Diffuse Reflectance Spectroscopy: Application to a Claude Monet painting and a wall-painting fragment

High Resolution Spectroscopic Mapping Imaging Applied In Situ to Multilayer Structures for Stratigraphic Identification of Painted Art Objects

Διερεύνηση με μη καταστρεπτικές μεθόδους της δομής, των υλικών και των κατασκευαστικών γνωρισμάτων θραύσματος γυάλινης πλάκας με επίστρωση από φύλλο χρυσού (αρχαίο Δίον, Πιερία)

Ίχνη χρώματος σε πήλινο ειδώλιο μονομάχου από την αρχαία πόλη του Δίου Πιερίας: ανάλυση με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου μη καταστροφικού ελέγχου

Μελέτη των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών θραύσματος εφυαλωμένης πήλινης κούπας από το Δίον Πιερίας

Χαρακτηρισμός του υλικού κατασκευής τμημάτων ανάγλυφου διακόσμου από stucco προερχόμενων από την Επισκοπική Βασιλική της πρωτοβυζαντινής πόλης του Δίου Πιερίας