«ΔΡΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«Τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και Ρομποτικής
στην Εκπαίδευση για την Aνάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών» (MIS 5030613)

Η συνεχής εξέλιξη στην επιστήμη της πληροφορικής, του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), της Ρομποτικής και της τεχνολογίας γενικότερα έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω της καθημερινής χρήσης Η/Υ, έξυπνων συσκευών (smartphones / tablets) αλλά και ηλεκτρονικών συσκευών γενικότερα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες από μικρή ηλικία (6-7 ετών), διαμορφώνουν μια φιλικότερη αντίληψη προς αυτές σε σχέση με προηγούμενες γενιές και αυτό οδηγεί στην αυθόρμητη τεχνική και τεχνολογική εκπαίδευσή τους. Επιπρόσθετα ο τομέας του προγραμματισμού Η/Υ έχει ξεκινήσει να διεισδύει στα ελληνικά σχολεία και τα παιδιά μαθαίνουν πλέον να χρησιμοποιούν πληθώρα εργαλείων λογισμικού για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Το παρόν έργο προτείνει μία καινοτόμο αρχιτεκτονική πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο λογισμικού (Software Framework) και μία σειρά από έξυπνες συσκευές παρέχοντας έτσι τα απαραίτητα εργαλεία και διεπαφές ώστε η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε τεχνολογίες αιχμής να είναι εύκολη και γρήγορη.

1ος άξονας: Το ρομπότ (βλ. Εικόνα). Ολοκληρώθηκε η δημιουργία μίας «έξυπνης» συσκευής (ρομπότ) που περιλαμβάνει συγκεκριμένους αισθητήρες (κάμερα, μικρόφωνα, αισθητήρες απόστασης κ.α.), οι οποίοι μπορούν να προσαρμόζονται κατά βούληση.

2ος άξονας: Δικτυακές υπηρεσίες νέφους. Υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός δικτυακών υπηρεσιών νέφους, οι οποίες υλοποιούν εξειδικευμένους αλγορίθμους στους τομείς της μηχανικής όρασης, της επεξεργασίας ήχου κ.ά.

3ος άξονας: Δικτυακή πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογών. Υλοποιήθηκε η δικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο/η χρήστης (μαθητής/μαθήτρια) μπορεί να δημιουργεί εφαρμογές. Η δικτυακή πλατφόρμα υποστηρίζει την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό των υλοποιημένων εφαρμογών στα πρότυπα των Application Stores, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη και την εκτέλεση τους σε οποιαδήποτε «έξυπνη» συσκευή.