ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοργάνωση εργαστηρίου –πιλοτικών δοκιμασιών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Scan4Reco στο Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης, Ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ»

Ορμύλια, 20 Ιουλίου 2018

Tο Διαγνωστικό Κέντρο του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» διοργανώνει εργαστήριο Διάγνωσης Έργων Τέχνης στις 26 και 27 Ιουλίου 2018. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των πιλοτικών δοκιμασιών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Scan4reco. Στα πλαίσια του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του πρωτοποριακού συνδυαστικού διαφόρων μεθόδων συστήματος Διάγνωσης Έργων Τέχνης διαφόρων υλικών, τυπολογιών και τεχνοτροπιών (ζωγραφικά έργα τέχνης,  βυζαντινές εικόνες, μεταλλικά αγάλματα κλπ). Το παρόν πρότυπο σύστημα  διάγνωσης περιλαμβάνει διατάξεις μη καταστρεπτικής τομογραφικής χαρτογράφησης και ενδοσκοπικής απεικόνισης όλης της δομής των έργων τέχνης μέσω της διέγερσης αυτών με διαφόρων ειδών κυμάτων και ακτινοβολιών όπως ηλεκτρομαγνητικών, υπερηχητικών και  ακτίνων Χ και την κατάλληλη διαμόρφωση, επεξεργασία και τελικώς ερμηνεία της απόκρισης των αντικειμένων στην ακτινοβολίες αυτές. Η διέγερση των αντικειμένων πραγματοποιείται με ρομποτική διάταξη η οποία κατασκευάστηκε στο Ίδρυμα Ορμύλια 6 βαθμών ελευθερίας μετακίνησης των αισθητών του συστήματος με σκοπό την ανάλυση επί τόπου και 3Δ αντικειμένων όπως παλαιών «παραμορφωμένων» εικόνων και αγαλμάτων. Τα αποτελέσματα της τομογραφικής ενδοσκοπικής χαρτογράφησης  υπόκεινται σε επεξεργασία λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα γήρανσης των αντικειμένων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 4Δ χωρική και χρονική ανακατασκευή με τελικό σκοπό την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του αντικειμένου και την πιστή 3Δ εκτύπωση αυτού.

Το Scan4reco (665091/Η2020-Refectve-7-2014), στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιείται το εργαστήριο πιλοτικών δοκιμών, είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη καθώς και ανεξάρτητοι ερευνητές ειδικοί στον τομέα της διάγνωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι πιλοτικές δοκιμασίες θα λάβουν χώρα στα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» στην «ΟΡΜΥΛΙΑ» της Χαλκιδικής.

 

Δρ. Γεώργιος Καραγιάννης

Επιστημονικός υπεύθυνος του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ»