Λίγα λόγια για το έργο

Ο καρκίνος του μαστού είναι μία από τις πιο κοινές μορφές καρκίνου παγκοσμίως και ο πιο κοινός τύπος καρκίνου στις γυναίκες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι 1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει κάποια μορφή καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε σταδιακή μείωση των θανάτων που προκλήθηκαν από αυτόν τον τύπο καρκίνου. Αυτή η τάση μπορεί να αποδοθεί στην ευρεία, τακτική χρήση και βελτίωση της διαγνωστικής τεχνικής της μαστογραφίας και ειδικότερα στην έγκαιρη ανίχνευση καρκινικών όγκων. Ο στόχος αυτού του ερευνητικού έργου θα είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας βαθιάς μάθησης με στόχο τον εντοπισμό όγκων του μαστού και την πιθανή πρόβλεψη καρκινογένεσης σε ένα πρωτογενές στάδιο προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η θεραπευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα εκπαιδευτεί για να ανιχνεύει μοτίβα που με την πάροδο του χρόνου θα εξελιχθούν σε καρκίνο του μαστού, επιτυγχάνοντας έτσι ταχύτερη διάγνωση και επομένως θεραπεία.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: https://mammolearning.gr