Το 4ο Ιστορικό Συνέδριο για τα Κονιάματα (HMC 2016) λαμβάνει χώρα στο νησί της Σαντορίνης στην Ελλάδα, στις 10-12 Οκτωβρίου 2016. Οργανώνεται από το Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Το Συνέδριο στοχεύει στη διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας σχετικά με την τεχνολογία των ιστορικών κονιαμάτων, τον χαρακτηρισμό τους, την ανάπτυξη των υλικών επισκευής, καθώς και για την προώθηση της έρευνας και των νέων επιτευγμάτων. Διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες που ειδικεύονται σε θέματα που σχετίζονται με τα ιστορικά κονιάματα θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Το Ίδρυμα Ορμύλια συμμετέχει με την εργασία του σε δύο δημοσιεύσεις:
«Εφαρμογή της ακουστικής τεχνικής μικροσκοπίας για την αξιολόγηση του επικονιάματος που εφαρμόζεται στην τεκτονική» και
«Συγκριτική μελέτη για την προστασία από τα ύδατα των παραδοσιακών κονιαμάτων δαπέδου»

hcm2016