Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2017, φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα Ορμύλια, η 4η τακτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Scan4reco. Στα πλαίσια της συνάντησης, συνεργάτες από Πανεπιστήμια και Ιδρύματα από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Γερμανία και την Ελβετία συζήτησαν τα τρέχοντα θέματα του προγράμματος και έθεσαν τους στόχους για τους επόμενους μήνες.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA