Στις 27/09/2019 το ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ» συμμετείχε στην εκδήλωση «Βραδιά του Ερευνητή», στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρουσιάζοντας τα τελευταία του ερευνητικά αποτελέσματα με διαδραστικό τρόπο.