Το Ίδρυμα Ορμύλια συμμετείχε στο 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.

Το Ίδρυμα Ορμύλια συμμετείχε με δύο ομιλίες: «Ίδρυμα Ορμύλια, έξυπνη εξειδίκευση-καινοτομία για την τεκμηρίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» και «Ενδοσκόπηση και ποιοτική ανάλυση αρχαιομετρικών υλικών, σε διαστάσεις από μικρόμετρα έως μέτρα χρησιμοποιώντας υπερήχους».