Το Εργαστήριο

Το Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ, που ιδρύθηκε το 1982 στην περιοχή Ορμύλια της Χαλκιδικής, αποτελεί έκφραση της βούλησης της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και του Ιερού Κοινοβίου “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου”, να προσφέρουν στον άνθρωπο και στον πολιτισμό κατά την παράδοση του ορθόδοξου μοναχισμού.

Το Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ προσφέρει στον άνθρωπο, στην κοινότητα δύο σημαντικά αγαθά. Την προληπτική ιατρική αλλά και τη δυνατότητα κατανόησης της πνευματικής/πολιτιστικής του παραδόσεως και κληρονομιάς. Επιπλέον, το Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ μέσω της έρευνας των τελευταίων ετών έχει αναπτύξει μια από τις σημαντικότερες βάσεις γνώσης για την Βυζαντινή εικονογραφία αλλά και τη πολιτιστική κληρονομιά. Ο πλούτος αυτής της επιστημονικής γνώσης και η ερμηνεία αυτού αποτελεί παρακαταθήκη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για επιστήμονες αλλά και για εκπαιδευτικές δράσεις (παιδιά) και συγχρόνως συνδέει των σημερινό άνθρωπο με την πνευματική παράδοση του χθές …

Σε συνέχεια αυτής της τοποθέτησης το Ίδρυμα έχει δύο βασικές δραστηριότητες και με βάση τον ιδρυτικό του νόμο:

  • Εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής, προαγωγή της ιατρικής έρευνας με την αρωγή του Κράτους και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), προσφορά ιατρικής περίθαλψης σε πάσχοντες και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων πρόνοιας, ηθικής και πνευματικής και υλικής συμπαράστασης προς τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής , ιδιαίτερα δε προς τους νέους και τους έχοντες ανάγκη.
  • Την ανάπτυξη τεχνολογικής έρευνας για την μελέτη – τεκμηρίωση των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς με την αρωγή του Κράτους και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Την βελτίωση της τεχνολογίας και την ανάπτυξης νέων μεθόδων και οργανολογιών για την διαρκή αναβάθμιση της εργαστηριακής υποδομής και αντίστοιχης μεθοδολογίας καλύπτοντας το πλήρες φάσμα εφαρμογών τεκμηρίωσης και προστασίας έργων τέχνης και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Η υποδομή και η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των επιτυχημένων ανταγωνιστικών έργων έχει δώσει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα ΟΡΜΥΛΙΑ να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε διάφορους τομείς της επιστημονικής έρευνας αλλά και της βιομηχανίας. Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων, εκδόσεων και των τεχνικών εκθέσεων σε διάφορα έργα είναι ενδεικτικός.

Η παροχή προηγμένων τεχνολογικά ερευνητικών δράσεων και υπηρεσιών τόσο στον τομέα της τεκμηρίωσης και αποκατάστασης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, της βιοϊατρικής τεχνολογίας αλλά και στην βιομηχανία αποτελεί στρατηγικό στόχο πλέον του Ιδρύματος ΟΡΜΥΛΙΑ ο οποίος έχει γίνει πράξη.

Τέλος, το Ίδρυμα επεκτείνει την ερευνητική του δραστηριότητα σε τομείς κοινωνικών θεμάτων όπως είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά), αναπτύσσοντας δράσεις με την υποστήριξη σύχρονων τεχνολογικά μέσων για την διασφάλιση της κοινωνικής τους παρουσίας ή την επανένταξη τους.