Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών μας φιλοξένησε στις 11 Οκτωβρίου 2016 στο κτίριο της Αγίας Ελένης όπου παρουσιάσαμε και επιδείξαμε τις εφαρμογές ρομποτικής που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος RAPP (FP7 programme). Οι ρομποτικές εφαρμογές έχουν σαν στόχο την κοινωνική ενίσχυση των ηλικιωμένων που δεν έχουν γνώσεις τεχνολογίας καθώς κι εκείνων που έχουν διαγνωσθεί με Ήπια Νοητική Διαταραχή προσφέροντας τους την δυνατότητα να στείλουν email μέσω του ρομπότ, να «γυμνάσουν» την προσοχή και την μνήμη τους με γνωστικά παιχνίδια, να πάρουν πληροφορίες για το δελτίο καιρού αλλά και γενικές πληροφορίες μέσω μηχανών αναζήτησης. Υπάρχουν ακόμη εφαρμογές που μπορούν να ενημερώσουν τους χρήστες για πιθανούς κινδύνους μέσα στο σπίτι όπως ανοιχτές πόρτες κτλ

Την παρουσίαση κι επίδειξη των εφαρμογών παρακκολούθησε το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας Alzheimer που τις αξιολόγησε και πρότεινε κάποιες βελτιώσεις. Η συμβολή τους στο έργο μας ήταν πολύτιμη και τους ευχαριστύμε για την συνεχή συνεργασία και υποστήριξη τους.

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, σας ευχαριστούμε πολύ!