Παλαιότεροι Συνεργάτες

Μάθετε περισσότερα για τους παλαιότερους συνεργάτες μας

 

Δρ. Σοφία Σωτηροπούλου

Φυσικός, Ph.D.
Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Η Σοφία Σωτηροπούλου σπούδασε στο Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αρχαιομετρία και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμαΧημικών Μηχανικών του ΕθνικούΜετσόβιου Πολυτεχνείου,με θέμα «Αριστοποίηση της μέτρησης χρώματος στα ζωγραφικά έργα τέχνης με τη βοήθεια μη καταστρεπτικών τεχνικών».  Έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία στην αναλυτική μελέτη και τη διεπιστημονική τεκμηρίωση αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το 1996 είναι Ερευνήτρια στο Διαγνωστικό Κέντρο έργων Τέχνης του Ιδρύματος «Ορμύλια». Κατά την ερευνητική της σταδιοδρομία έχει εξειδικευθεί στην εφαρμογή τεχνικών απεικόνισης, οπτικών, φωτομετρικών και φασματοσκοπικών μεθόδων στην ανάλυση των υλικών, τη μελέτη των μηχανισμών φυσικής γήρανσης και το χαρακτηρισμό αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικότερα έργων ζωγραφικής τέχνης αλλά και γενικότερα αντικειμένων με εφαρμογή χρώματος σε διαφορετικά υποστρώματα. Επίσης, δραστηριοποιείται ερευνητικά στον τομέα του φωτισμού, μελετώντας το ρόλοτου φωτισμού στην οπτική αντίληψη και την ανάδειξη μουσειακών αντικειμένων.

Κατερίνα Καραγιάννη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η Κατερίνα είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανογραφημένης Λογιστικής από το Κρατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στα Νέα Μουδανιά (Χαλκιδική). Συνεχίζει τις σπουδές της στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι διοιητικό στέλεχος του Ιδρύματος ΟΡΜΥΛΙΑ (για το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης Ορμύλια και το Ιατρικό Κέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή»). Έχει εξαιρετική εμπειρία στην διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Η2020) στα πεδία της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης καθώς και στην οργάνωση συνεδρίων και όλων των απαιτούμενων υποστηρικτικών διαδικασιών. Η Κατερίνα έχει πτυχίο στην Βυζαντινή Αγιογραφία και στη Μουσική (Αρμονία και Πιάνο). Προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στα παιδιά της ενορίας του Αγίου Γεωργίου στα Νέα Μουδανιά και είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Δρ. Χρήστος Σαλπιστής

Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών
Επιστημονικός Σύμβουλος

Ο Δρ. Χρήστος Σαλπιστής είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Διδάσκει Πειραματική Aνάλυση Τάσεων, Ηλεκτρονική και Μηχατρονική. Οι ερευνητικές δράσεις του Δρ. Σαλπιστή είναι επικεντρωμένες στην Τριβολογία και την Θερμο-Ελαστοϋδροδυναμική λίπανση, στις εφαρμογές Μηχανοτρονικής και Μηχανικής Οχημάτων και στις Διαγνωστικές Μεθόδους στην Τέχνη και στην Βιοϊατρική. Έχει περισσότερες από 46 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Συμμετείχε σε περισσότερα από 28 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,Ελληνικά Ιδρύματα και κορυφαίες Ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρείες. Είναι ενεργό μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών.

Δρ. Κωνσταντίνος Βαβλιάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ, PhD
Ερευνητικός & Επιστημονικός Συνεργάτης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαβλιάκης είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ομάδας Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 2007, ενώ το 2013 ορκίστηκε διδάκτορας του ιδίου τμήματος. Από το 2007 συμμετείχε σε διάφορα Ευρωπαϊκά, Εθνικά και ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και του Διαγνωστικού Κέντρου του Ιδρύματος Ορμύλια, στους τομείς της εξόρυξης δεδομένων, ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, σημασιολογικού ιστού, ηλεκτρονικής υγείας και διαχείρισης γνώσης πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει επικουρήσει στα μαθήματα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Ανάλυσης και Σχεδιασμού Αλγορίθμων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.

Αιμίλιος Ζηκουρίδης

Αρχαιολόγος

Ο Αιμίλιος Ζηκουρίδης αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Cultural Heritage Materials and Technologies του CultTech (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Η διπλωματική του, που γίνεται με την επίβλεψη του κ.Καραγιάννη στο Ίδρυμα Ορμύλια, έχει τίτλο » Μέτρηση ψηφίδας από την Αρχαία Μεσσήνη με την χρήση υπερήχων» . Τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία καθώς και στη χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων για την διάγνωση και αξιολόγηση υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ασπασία Παπάζη

MSc Μηχανολόγων Μηχ/κών

 

Η Ασπασία Παπάζη αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στην ανάλυση και σύνθεση κατασκευών του κατασκευαστικού τομέα. Το ενδιαφέρον της ως φοιτήτρια επικεντρώθηκε στην ανάλυση μηχανισμών και τη ρομποτική και ήταν μέλος της ομάδας ρομποτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης P.A.N.D.O.R.A. Αποφοίτησε από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ‘Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού΄με εξειδίκευση στα έργα τέχνης και τους μηχανισμούς’. Στην επαγγελματική της καριέρα έχει ασχοληθεί με σχεδιασμό, ανάλυση, προσομοίωση και κατασκευή ρομποτικών συστημάτων για ερευνητικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Έχει εργαστεί σε έργα σχετικά με τον πολιτισμό, όπως η προσομοίωση μεσαιωνικών μηχανισμών στην Κύπρο, καθώς και η αποκατάσταση του Βυζαντινού Μουσείου της Καστοριάς. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με ρομποτική στην Ελλάδα, Ρωσία και τις Η.Π.Α. και έχει εμπειρία στην κατασκευή ρομποτικών συστημάτων για αυτοματοποίηση της παραγωγής σε βιομηχανίες τροφίμων. Σήμερα εργάζεται στο Ίδρυμα Ορμύλια ως συνεργαζόμενος ερευνητής.

 

 

 

Κωνσταντίνος Παναγιώτου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ
Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου είναι τελειόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Είναι ενεργό μέλος της ρομποτικής ομάδας PANDORA όπου εργάζεται για την ανάπτυξη λογισμικού, διανεμημένα συστήματα,  έλεγχο κινητήρων (motor control), έλεγχο αισθητήρων και ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων αυτών (sensor control and sensor data acquisition/process).  Εργάζεται ως ερευνητής στο ϊδρυμα Ορμύλια (internship) για την ανάπτυξη εφαρμογών ρομποτικής και επικοινωνίας και διεπαφών μεταξύ ρομπότ και πλατφόρμας Cloud.  Αυτό το διάστημα εργάζεται για την ανάπτυξη εφαρμογών ρομποτικής για ηλικιωμένους για το RAPP project. Έχει μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό με γλώσσες C, C++, JavaScript και Python και εξαιρετική γνώση του ROS (Robotic Meta-Operating System) και Unix-like συστημάτων.

Σοφία Ρέππου

MSc Ψυχολογία & Συμβουλευτική
Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Η Σοφία Ρέππου αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Συμβουλευτική Ψυχολογία στο  University of Sheffield. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε διοικητικές θέσεις στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone-Panafon SA κι έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ιδιωτικών και Ευρωπαικών ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 2013 ανήκει στο δυναμικό του ερευνητικού ιδρύματος της Ορμύλιας και συμμετέχει σε προγράμματα για την βελτίωση της διαβίωσης των ηλικιωμένων (εφαρμογές ρομποτικής για ηλικιωμένους, τεχνολογία και Τρίτη ηλικία κτλ).