Ευκαιρίες Καριέρας

 

                     Προκήρυξη θέσης εργασίας από το Ίδρυμα Ορμύλια

Πλήρωση «μιας (1)» θέσεως έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη αλγορίθμων «βαθειάς μάθησης» με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη της εμφάνισης καρκίνου του μαστού από μαστογραφίες με εκπαίδευσης από μεγάλα δεδομένα του ιατρικού διαγνωστικού κέντρου του Ιδρύματος «Ορμύλια» και προσομοιώσεων»

Το αρχείο της προκήρυξης θα το βρείτε ΕΔΩ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Publication Date:  24/08/2020

 


 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού για την θέση εργασίας έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη αλγορίθμων «βαθειάς μάθησης» με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη της εμφάνισης καρκίνου του μαστού από μαστογραφίες με εκπαίδευσης από μεγάλα δεδομένα του ιατρικού διαγνωστικού κέντρου του Ιδρύματος «Ορμύλια».

Σύμφωνα με το Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού 17/07/2020, για την θέση με κωδικό MAMOLEARNING_ΜΠ-01επιλέχθηκε ο κ. Καραγιάννης Γεώργιος.

Τυχόν ενστάσεις στην παραπάνω απόφαση θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στο Ίδρυμα Ορμύλια ως τις 24/07/2020.

 Publication Date:  17/07/2020

 


 

                    Προκήρυξη θέσης εργασίας από το Ίδρυμα Ορμύλια

Πλήρωση «μιας (1)» θέσεως έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη αλγορίθμων «βαθειάς μάθησης» με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη της εμφάνισης καρκίνου του μαστού από μαστογραφίες με εκπαίδευσης από μεγάλα δεδομένα του ιατρικού διαγνωστικού κέντρου του Ιδρύματος «Ορμύλια» και προσομοιώσεων»

Το αρχείο της προκήρυξης θα το βρείτε ΕΔΩ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Publication Date:  30/06/2020

 


 

Προκήρυξη θέσης εργασίας από το Ίδρυμα Ορμύλια

Πλήρωση «μιας (1)» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών»

Το αρχείο της προκήρυξης θα το βρείτε ΕΔΩ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Publication Date:  06/02/2020

 


 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού για τις θέσεις εργασίας  «Τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών» και «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER&IPERION-CH.gr»

Σύμφωνα με το Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού 02/09/2019, επιλέχθηκαν οι:

 για την θέση με κωδικό ΤΕΚΤΡΑΙΝ ΗΜ_ΜΠ_01 επιλέχθηκε  ο Δρ. Σταμάτιος Αμανατιάδης

για την θέση με κωδικό HELLAS-CH_MHX_01 επιλέχθηκε  ο κος. Μάριος Γιουβανάκης

Τυχόν ενστάσεις στην παραπάνω απόφαση θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στο Ίδρυμα Ορμύλια ως τις 10/09/2019.

 

Publication Date:  03/09/2019

 


 

                    Προκήρυξη θέσης εργασίας από το Ίδρυμα Ορμύλια

Πλήρωση «μίας (1)» θέσεως έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER&IPERION-CH.gr»

Το αρχείο της προκήρυξης θα το βρείτε ΕΔΩ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Publication Date:  14/08/2019

 


 

                  Προκήρυξη θέσης εργασίας από το Ίδρυμα Ορμύλια

Πλήρωση «μιας (1)» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών»

Το αρχείο της προκήρυξης θα το βρείτε ΕΔΩ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Publication Date:  14/08/2019

 


                 Αποτελέσματα Διαγωνισμού

Σύμφωνα με το Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού  από 05/10/2018, για το Ίδρυμα Ορμύλια στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER&IPERION-CH.gr (MIS 5002735) επιλέχθηκαν οι:

 για την θέση με κωδικό HELLASCH_MHX_01 επιλέχθηκε  ο Δρ. Θεοδόσιος Καραμάνος

για την θέση με κωδικό HELLASCH_ΧΗΜ_01 επιλέχθηκε  η κα. Ειρήνη Τσαρδάκα

 Τυχόν ενστάσεις στην παραπάνω απόφαση θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στο Ίδρυμα Ορμύλια ως τις 12/10/2018.

 

Publication Date:  05/10/2018

 


 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού για τις θέσεις εργασίας στο έργο «Τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών»

Σύμφωνα με το Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού  από 02/10/2018 και την Απόφαση ΔΣ με Α.Π. 165/03.10.2018, στην θέση του Επιστ.Υπεύθυνου για το Ίδρυμα Ορμύλια στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ««Τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών» (MIS 5030613), επιλέχθηκαν:

για την θέση με κωδικό ΤΕΚΤΡΑΙΝ-ΗΜ_ΜΠ-01επιλέχθηκε ο Δρ. Γεώργιος Καραγιάννης

για την θέση με κωδικό ΤΕΚΤΡΑΙΝ-ΗΜ_ΨΧ-01 επιλέχθηκε η κα. Σοφία Ρέππου

για την θέση με κωδικό ΤΕΚΤΡΑΙΝ-ΗΜ_ΠΡ-01 επιλέχθηκε ο κ. Δημήτριος Μαμαγκινίδης

Τυχόν ενστάσεις στην παραπάνω απόφαση θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στο Ίδρυμα Ορμύλια ως τις 10/10/2018.

 

Publication Date:  04/10/2018

 


 

 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας από το Ίδρυμα Ορμύλια.

Το αρχείο της προκήρυξης θα το βρείτε ΕΔΩ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Publication Date: 20/9/2018

 


 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας από το Ίδρυμα Ορμύλια.

Το αρχείο της προκήρυξης θα το βρείτε ΕΔΩ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Publication Date:  17/9/2018

 


 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού  από 30/07/2018 και την Απόφαση ΔΣ με Α.Π. 157/03.08.2018, στην θέση του Επιστ.Υπεύθυνου για το Ίδρυμα Ορμύλια στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER&IPERION-CH.gr (MIS 5002735) , επιλέχθηκε ο Δρ. Γεώργιος Καραγιάννης.

 

Publication Date:  03/8/2018

 


 

Abstract

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI – LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ 5002735, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Των Υποδομών Έρευνας Και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510042 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα «ΟΡΜΥΛΙΑ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Προκήρυξη θέσης Επιστ. Υπεύθυνου και Μηχανικού για HELLAS CH

Για την φόρμα αίτησης ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Publication Date:  13/7/2018